Tools

Dakadviseur alles over platte daken

maandag, 17 juni 2024

Zaanstad Dakwerken b.v.

Zaanstad Dakwerken b.v. Roode Wildemanweg 45
1521 PZ Wormerveer
Noord-Holland
Telefoon: 075 640 54 91
Klik hier voor de website

Zaanstad Dakwerken

Om zich tegen de natuurelementen (wind, regen en zon) te beschermen, heeft de mens steeds gezocht naar een dak boven zijn hoofd. Naarmate de huisvesting verbeterde, stelde hij hogere comforteisen en zocht hij een beschutting tegen vocht, koude en warmte.

Tegenwoordig krijgt het dak als vijfde gevel nieuwe gebruiksmodaliteiten zoals tuindaken, zwembaden, technische ruimte, parkeerdekken enz…
Vandaag de dag zijn de bouwsystemen zo kapitaalintensief dat een doorgedreven daklichting zich opdringt. Uw investering waterdicht maken, kost slechts een fractie van de totale kostprijs, betaalt zichzelf dubbel en dik terug in minder onderhouds- of reparatiekosten en verhoogt het gebruiksgenot. Het dakmanagement van Zaanstad Dakwerken biedt u de beste garantie op een jarenlange waterdichting van gebouw en inhoud.

Zaanstad Dakadvies

Dak werkzaamheden

Door de jarenlange ervaring van de medewerkers van Zaanstad Dakwerken op nieuwbouwwerken en renovatieprojecten, kunnen wij voor ieder project een passend concept aanbieden welke geheel aan de huidige kwaliteitseisen voldoet.

Onze mensen komen ter plaatse en zoeken mee naar de voor U meest interessante oplossing.

Zaanstad Dakbeheer

De kans dat een dakbedekkingsysteem (de samengevoegde dakbanen met alle aansluitingen) het eender laat afweten dan het materiaal zelf, is geen zeldzaamheid. Daarvoor is een aantal redenen aan te geven.

Door het gebruik ontstaan er beschadigingen aan de bedekking.
Ladders die zonder bescherming op het dak worden geplaatst, oneigenlijk transport van meubilair of machines over het dak, vandalisme of vallende voorwerpen uit ramen of van hoger gelegen dakvlakken maar ook slecht uitgevoerde aansluitingen bij later gemaakte doorvoeren (bijvoorbeeld voor airconditioningunits) en ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen oorzaken zijn.

Er wordt onvoldoende of geen gebruiksonderhoud gepleegd.
Afvoeren raken verstopt waardoor een licht dak kan instorten of water kan intreden bij (te) lage opstanden. Ook capillaire werking bij opstanden met voetlood is een mogelijkheid. Vervuiling kan leiden tot zogenaamde "mudcracking" waarbij coatinglagen van bitumineuze daken op de duur beschadigen.Zaanstad Dakonderhoud

Inspectief, reinigend- en reparatie-onderhoud aan platte daken is vanaf het eerste begin noodzakelijk om te voorkomen dat kleine gebreken, van welke oorsprong dan ook, leiden tot een totaalschade met veel overlast.

Preventief onderhoud is levensduurverlengend. Dit heeft in het algemeen betrekking op het instandhouden van beschermlagen.

Door het periodiek registreren van de kwaliteitsvermindering is het mogelijk om oppervlakteonderhoud (verbetering) of aanvullend onderhoud tijdig in te plannen. Periodiek onderhoud van platte daken is nodig: de keus hiervoor ligt echter bij de dakeigenaar.


> Routekaartje
  Hits: 2704
RSS Feeds